Kerner Tibor: Az öt év csodája

Lassan már 30 éve olvasok személyiségfejlesztő könyveket, hallgatok CD-ket és veszek részt különböző tréningeken. Az eredményeim, a kitartásom, a célorientáltságom, a mentális állóképességem, az eredményorientáltságom, ezeknek is köszönhető.

Kerner Tibort az egyik legkiválóbb magyar trénernek tartom, aki érthető, könnyen elsajátítható formában úgy tanít, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy nemcsak a képességek birtokába kerültél, de már használni is tudod azt. Éééés ez a lényeg, az alkalmazott tudás! Szívből ajánlom Az öt év csodája” című könyvét, ami Neked is segíthet a céljaid elérésében! Persze Te is kellesz hozzá 😉

  • Öt év lefor­gása alatt képes leszel elérni, hogy a leg­fon­to­sabb célok meg­va­ló­sul­ja­nak életedben.
  •  Meg­is­me­red a Szép Új Világ, a 21. szá­zadi Tudás­alapú Tár­sa­da­lom műkö­dési elveit, vala­mint azt, hogy a mai isko­lák miért nem képe­sek erre felkészíteni.
  • Meg­ta­nulsz min­dent az ütő­ké­pes idő­gaz­dál­ko­dás­ról.
  • Meg­is­mer­kedsz a cél­kitű­zés, cél­kö­ve­tés és cél­el­érés rész­le­tes, gya­kor­lati pél­dák­kal bemu­ta­tott módszertanával.
  • Képes leszel maga­dat és gon­do­la­ta­i­dat „eladni” élet­be­vá­góan fon­tos helyzetekben.
  • Meg­is­me­red az egész­sé­ges élet­mód leg­fon­to­sabb össze­tevőit, vala­mint azt, hogy eze­ket hogyan tudod éle­ted részévé tenni a mai Magyarországon.
  • Az önszer­ve­zés elve­i­nek és leg­kor­szerűbb mód­sze­re­i­nek alkal­ma­zá­sá­val sike­re­sebb és ered­mé­nye­sebb emberré válsz.

Forrás:  www.kernertraining.hu

Kíváncsi vagyok a véleményedre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.